Zmiany w cennikach Voice Net S.A. - obniżenie ceny za połączenie i sms międzynarodowy

Zmiany w cennikach Voice Net S.A. - obniżenie ceny za połączenie i sms międzynarodowy


W okresie od 15 maja 2019 r. na podstawie zmiany przepisów prawa unijnego obniżamy ceny międzynarodowych połączeń głosowych i SMS-ów do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które obowiązywały konsumentów w ofertach na abonament w stacjonarnej i mobilnej sieci Voice Net S.A.
W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach, od wyżej wskazanej daty, wprowadziliśmy następujące zmiany:
- obniżyliśmy opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 1,00 PLN/minutę;
- w ramach opłat za SMS międzynarodowe również wprowadziliśmy rozróżnienie na Strefy taryfowe. W związku z tym Strefa taryfowa „0” dotyczyć będzie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, natomiast w Strefie taryfowej „1” wskazaliśmy pozostałe kraje;
- obniżyliśmy opłaty za SMS wychodzące międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 0,31 PLN/sztukę.
Na naszej stronie internetowej www.voice-net.pl znajdą Państwo treść aktualnych Cenników. Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 15 maja 2019 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerami +48 177773000 albo 801 011 453 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub na adres e-mail: bok-vn@voice-net.pl
Pozdrawiamy Voice Net S.A.

Najnowsze artykuły