Internet symetryczny

Internet symetryczny

Usługa realizowana jest w oparciu o technologię światłowodową na infrastrukturze własnej lub innych operatorów. Posiadamy trzy punkty wymiany ruchu, zlokalizowane w Warszawie (PLIX), Katowicach (EPIX) oraz Krakowie (CIX) co daje to możliwość świadczenia usługi w kraju jak i za granicą.

Symetryczne łącza dostępu do internetu:

  • w ramach usługi wykonujemy przyłączenie zgodnie z indywidualnym projektem
  • szybkość transmisji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klientów i może osiągać prędkość do 10Gb/s
  • prędkość transmisji w obydwu kierunkach jest identyczna i gwarantowana
  • możliwość zarejestrowania i przydzielenia klientowi niezbędnej ilości adresów IP dzięki własnej puli adresowej (własny AS).