Internet VPN

Transmisja danych

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, takich jak: okno optyczne oraz usługa VPN (Virual Private Network). Sieć transmisji danych Voice Net posiada punkty styku z największymi krajowymi ora międzynarodowymi dostawcami internetu (PLIX, EPIX, CIX). Usługi realizowane są przyłączem swiatłowodowym, który pozwala na połączenie lokalizacji przepustowością od 1 Mbps do 10Gbps. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych usługi oferowane przez naszą firmę są niezawodne i atrakcyjne cenowo.

Zalety usługi Transmisja Danych:
  • dowolna przepływność od 256 Kbps do 10 Gbps
  • stabilność parametrów łącza – technologia oparta o sieci optyczne(światłowodowe)
  • transmisja Ethernet lub SDH(E1, STM-X).
  • wysoka dostępność usługi
  • możliwość prostego zwiększenia przepustowości
  • topologia sieci zgodna z potrzebami Klienta